باز هم کوزه ای دیگر بر سر خدا شکست. تبرئه متهمان سقوط جرثقیل در مکه .

دادگاه کیفری مکه حادثه منا و سقوط جرثقیل در مکه را «بلای آسمانی» توصیف و ۱۳ متهم آن را تبرئه کرد.

طب روحانی: وقتی یک جرم یا اتهام بی پایه و اساس متوجه یک شخص یا یک کشوری بشود، سیلی از اعتراض ها در فضای مجازی و حقیقی روانه می شوند. اما وقتی یک دادگاه شیطانی “خداوند” را محکوم به کشتن چند صد نفر حاجی (که مهمان خانه اش بودند) میکند، هیچکس به حکم این دادگاه اعتراض نمیکند.

مکه مکرمه که یک زمانی، بزرگترین مرکز رفع اتهام از خداوند و روشنگری صحیح بوده است اکنون خدا را مجرم شناسایی می کند.

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا یَقُولُونَ عُلُوًّا کَبِیرًا
ﺍﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ ، ﻣﻨﺰّﻩ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺮﺗﺮ ﻭ ﻭﺍﻟﺎﺗﺮ ﺍﺳﺖ .(اسرا/۴٣)

طب روحانی، به عنوان وکیل مدافع (داوطلب) خداوند، اعتراض رسمی خود را به این حکم اعلام و خداوند متعال را مبرا می داند. از نظر ما این اتفاق توسط شیطان و با پشتوانه گناهان انسانها رخ داده و قاتل اصلی شیطان و همدستانش هستند.