سه کشوری که در ماه گذشته میلادی (اکتبر ۲۰۲۱) بیشترین حملات سایبری به سایت طب روحانی داشته اند را می توانید در تصویر مشاهده کنید.

به نظر شما دلیل حمله به یک سایتی که نه دولتی است و نه سیاسی چیست؟ چه چیزی در طب روحانی وجود دارد که این کشورها را نگران کرده است؟