مقاله‌ی صدقه‌ی نجات از مرگ که در مجموعه‌ی طب روحانی تهیه و از دو سال پیش در سایت منتشر شده بود، با عنایت حق تعالی و تلاش واحد پژوهش این مجموعه، در مجله‌ی دین و سلامت دانشگاه شهید بهشتی تهران پذیرفته و در دوره ۸ شماره ۴ (۱۴۰۱) , صفحه ۱۵۵-۱۶۷ این مجله به چاپ رسید.

موفقیت چاپ مقاله‌ی طب روحانی در مجله‌ی دانشگاه شهید بهشتی و تایید فرمول محاسبه ی صدقه (که توسط مجموعه ی طب روحانی برای اولین بار در جهان اسلام ارائه می شود)، نشان از حقانیت راه طب روحانی و رسوایی کسانی است که نمی‌خواهند این مجموعه را در جایگاه‌های علمی و رسمی کشور ببینند.

چاپ مقاله‌ی طب روحانی در مجله‌ی دانشگاه شهید بهشتی تهران را می‌توانید در لینک زیر مشاهده کنید:

ارتباط بین صدقه دادن، درمان بیماری و افزایش طول عمر