استعداد و توانایی هایی که در خدمت شیاطین قرار میگیرند:

۱. آنچه در عکسهای چپ و راست این متن میبینید کارها و نقاشی های یک دختر ۲۰ ساله اهل تهران و عضو پیج طب روحانی است که از سن ۱۴ سالگی بخاطر استعدادهای ذاتی اش و همچنین وجود سابقه ارثی [ارتباط با شیاطین] در خانواده ی پدری، مورد توجه اجنه و شیاطین قرار گرفته است.

۲. این خانم، با دیدن [ذهنی] طرح اولیه ی نقاشی هایش در خواب و همچنین در بیداری ، آنها را کامل کرده و بی اختیار به آنها جان میبخشد.

۳. اگر خوب به نقاشی ها دقت کنیم وجه مشترک همه ی آنها موی مشکی بلند، تک چشم، برهنگی، گربه سانان، عصا و مثلث های کوچک و بزرگ هستند که هر کدام از این نمادها بیانگر یک خصلت از خصلتها و شمایل شیطان و شیطان پرستی است. [چشم هروس (یا شیطان تک چشم و دجال تک چشم) به شکلهای مختلفی در این نقاشی ها استفاده شده است.]

۴. اگر به جاهای قرار گرفتن این تک چشم در نقاشی ها دقت کنید ، در چند نقاشی ، قسمت های حساس بدن [عضو تناسلی و پستانهای یک زن] را هدف گرفته اند. که این نشان می دهد شیطان و همکارانش روی گسترش فساد اخلاقی در جامعه سرمایه گذاری زیادی کرده اند. کما اینکه امروزه داریم این موضوع [گسترش فساد اخلاقی] را در جوامع بشری بشکلهای مختلفی مشاهده می کنیم.

استعداد انسان در خدمت شیطان (1)

۵. در یکی از تصاویر، شیطان را می بینیم که در یک مراسم قربانی، سر یک انسان [انسانی که به خدمت شیطان در آمده است] را جدا کرده و از قطره خون آن، داخل جام یک ملکه زن می ریزد. [این زن هم میتواند نماد دختر شیطان باشد و هم نماد الهه ی خورشید]

استعداد انسان در خدمت شیطان (1)

۶. در تصویر دیگری میبینیم که شیطان با خنجری در دستش، قلب یک زن یا دختری از جنس انسان را هدف قرار داده است. این نماد، نشان دهنده آلوده شدن یا برگزیده شدن یک شخص توسط شیطان یا شیاطین است تا آن شخص در اختیار شیطان و در خدمت او قرار بگیرد. [حتی خود این خانمی که نقاشیهایش را برای ما فرستاد بیان می کند که یک شب در خواب به قلب او خنجر می زنند] خنجر یا چاقو خوردن به قلب یا پیشانی در خواب ، همانطور که در نقاشی میبینید، یک تک چشم روی جسم فرد باقی میگذارد که فقط در دنیای ماوراء و توسط شیاطین قابل دیدن است. [تا این فرد را از خود بدانند و به آزار او نپردازند]

استعداد انسان در خدمت شیطان (1)

۷. در یکی دیگر از نقاشی ها، تصویر یک تسبیح را مشاهده می کنیم که در نخ های انتهایی آن چند نماد از ادیان مختلف دیده می شود و البته یک تک چشم در لابلای دانه های تسبیح، که نشان دهنده ی نفوذ و سرمایه گذاری بلند مدت شیطان بر روی از بین بردن مقوله ای بنام دین و خداپرستی است. [وجود تک چشم در صلیب ها نیز همین امر را گوشزد می کند] قابل توجه افرادی که میگویند چرا شیطان در اروپا و امریکا نیست. این نقاشی نشان میدهد که شیطان کلا با دین مخالف است. حال چه اسلام باشد و چه سایر ادیان.

استعداد انسان در خدمت شیطان (1)

پی نوشت:
این خانم [صاحب نقاشی ها] نه شیطان پرست است و نه یک شخص سیاسی که پشت نقاشی هایش بخواهد دنبال هدفی سوء باشد. بلکه یک فرد مسلمان و معتقد [و نه ملتزم] به دین و کتاب آسمانی قرآن است اما با توجه به سن کمش، عدم آگاهی و اطلاع او و خانواده اش [و خیلی از مردم ایران] از ماورا و دنیای اجنه و شیاطین، تصور می کند اینها صرفا فقط یک نقاشی هستند و او دارد یک کار هنری انجام می دهد. “غافل از اینکه شیاطین با کمک گرفتن از استعدادهای او به دنبال گسترش نمادهایشان در بین مردم هستند.”