سلام. من دیشب خواب دیدم که داخل یک قبر کوچک، بچه ای را کفن کرده بودند ولی روشو باز گذاشتن و یک کیسه حنا مانند هم داخل قبر بود. وقتی نزدیک قبر شدم حنا روی زمین پخش و پراکنده شد ولی رنگ اون روی دست اون بچه موند. این خوابم میتونه تعبیر خاصی داشته باشه یا به تعبیر خواب قبر و قبرستان مربوط باشه ؟

پاسخ و شرح این خواب 

در این خواب که یک رویای صادقه محسوب میشود، سه عامل مهم یا کلید واژه وجود دارد که میتوانند معمای خواب شما را برای ما روشن کنند. آن سه عامل عبارتند از :

۱. قبر
۲. رنگ (یا همان ماده ی حنا)
۳. کودک

حال اگر به تفسیر یا تعبیر این سه عامل در خواب نگاهی بیاندازیم (قبر در خواب، نماد کار بیهوده کردن. رنگ در خواب، نماد ایمان و باور به خداوند. کودک در خواب، نماد ندانستن، جهل و نادانی) متوجه خواهیم شد که تعبیر خوابتان که همان تعبیر خواب قبر و قبرستان می باشد، به آسیب دیدن باور و ایمان شما نسبت به خداوند (یا آسیب به اعتقادات دینی شما) برمیگردد. به این صورت که شما با رفتن به سمت انجام کارهای بیهوده و عبث، که از روی جهل و نادانی تان صورت میگیرد، گرفتار یکسری مشکلات و باعث از دست رفتن ایمان و باور قلبی تان به خداوند خواهد شد. اما لطف خداوند شامل حالتان میشود و مجدد دستتان را خواهد گرفت تا از نادانی و جهل خارج شوید.

 

به کانال تلگرام و پیج اینستاگرام طب روحانی بپیوندید. جهت مشاهده سایر تعبیرها به بخش خوابها و کابوسها مراجعه نمایید.