آیا تا بحال از خود پرسیده اید که یک طلسم و جادو چگونه کار میکند؟ در این بخش می خواهیم ببینیم جن و جادو چگونه از راه دور و بر اساس کدام قانون فیزیک بر روی انسان اثر گذاشته و او را بیمار می کنند؟ به زبان دیگر، مکانیسم علمی جادو چیست؟ همانطور که در مطالب دیگر گفتیم، وقتی برای یک شخصی طلسم و جادویی درست شود، در بیشتر موارد بسته ی جادو (شکل فیزیکی جادو)  در یک قبرستان قدیمی چال می شود. حال ممکن است این قبرستان و جادو با شخص قربانی هزاران کیلومتر فاصله داشته باشد. به عنوان مثال ممکن است بسته ی جادو در شهر مشهد چال شده باشد ولی فرد قربانی در تبریز زندگی بکند! جادو چگونه می تواند از این مسافت بسیار دور، آن شخص را مریض و بیمار بکند؟ آیا توجیهی علمی برای این پدیده وجود دارد یا خیر؟ پاسخ:

جادو و طلسم بر اساس دو قانون معروف و جهان شمول کار می کنند. اولی قانون اتصال است و دومی قانون جذب که در ادامه به توضیح هر یک خواهیم پرداخت.

۱. قانون اتصال :

اگر یادتان باشد در مبحث بررسی ‘چشم زخم از نظر علمی به شاخه ای از علم روز بنام علم رادیونیک‘ اشاره کردیم و گفتیم تحقیقات دانشمندان مربوطه (دانشمندان فیزیک کوانتوم) ثابت کرده است که اعضای بدن انسان یک نوع اشعه و ارتعاشات خاصی را از خود ساطع میکنند که مانند اثر انگشت فقط متعلق به همان شخص است. و جالب اینجاست این تشعشعات و امواج، حتی بعد از جدا شدن آن عضو از بدن، به ارتباط خود با همان انسان ادامه می دهند. یعنی همچنان از خود ارتعاش و امواجی ساطع میکنند که متعلق به همان جسم می باشد. این یعنی: تار مو، ناخن و یا بزاق دهان ما بعد از جدا شدن از جسممان نیز با ما ارتباط و اتصال دارند و تشعشعات مربوط به ما را از خود ساطع میکنند. (به این پدیده قانون اتصال یا ارتباط نیز میگویند)

همچنین باز اگر یادتان باشد در بخش شناخت جادوگر، گفتیم که جادوگرها جهت قوی تر شدن طلسم و جادو از متقاضی درخواست میکنند که یک ‘اثر’ از قربانی برای آنها تهیه کند. در تعریف اثر گفتیم که هر چیزی که متعلق به جسم و مورد استفاده انسان باشد، اثر (همان انسان) می گویند. مانند تار مو یا ناخن و یا حتی لباس انسان که بوی او را بدهد.

حال که اثر تهیه و به جادوگر داده شد، در ادامه مکانیسم علمی جادو ، اتفاق زیر رخ می دهد:

جادوگر، ناخن یا موی انسان را به همراه یک سری اشیاء، اوراد و کاغذ نوشته هایی آماده کرده و به متقاضی می دهد تا طبق دستور یا آنها را چال کرده یا آویزان و معلق در هوا و یا به آب بیاندازد. بعد از انجام این کار، نوبت به موکل طلسم می رسد که تا بر اساس آدرسی که به او داده شده است قربانی را پیدا کرده ، وارد بدنش شده و او را بیمار کند. (در اینجا آدرس ، همان ناخن یا تار مو یا هر اثر از قربانی می باشد که همراه بسته ی جادو چال شده است)

جن موکل که خود نوعی انرژی منفی است با استفاده از قانون اتصال (قانونی که در بالا به آن اشاره کردیم) مسیر ارتباطی ایجاد شده بین ناخن موجود در بسته ی جادو و جسم انسانی که این ناخن از انگشت او جدا شده را ردیابی می کند تا به شخص قربانی برسد. (درست مانند مسیری که روی نقشه تعیین و با استفاده GPS و دستگاهای مخابراتی ردیابی می شود) حال که جن موکل وارد بدن شخص قربانی، شده است، ماموریتش را آغاز می کند. اما جهت حفظ ارتباطش با منبع یا بسته ی جادو و تغذیه کردن از آن، از قانون دیگری به نام ‘قانون جذب’ استفاده می کند:

۲. قانون جذب :

فیلم و کتابهای زیادی در رابطه با قانون جهانی جذب یا راز (the secret) ساخته و نوشته شده است. همانطور که در قسمت های گذشته همین پست گفتیم، قانون جذب به ما می گوید، هر اتفافی که در زندگی ما رخ می دهد یا از ما دور می شود نتیجه ی ارتعاشات و امواج فکری و یا انرژی حاصل از افکار ماست. به عنوان مثال اگر در یک مدت معین احساسات منفی یا افسردگی داشته باشیم، بلافاصله انرژی های منفی و احساسات منفی مشابه و مرتبط موجود در طبیعت را نیز به سمت خود جذب می کنیم. بر همین اساس دانشمندان و روانشناسان می گویند اگر به اتفاقات منفی فکر کنیم آنها را جذب کرده و انرژی منفی، ما را احاطه می کند تا جایی که دچار افسردگی و نا امیدی از زندگی و و ادامه ی حیات می شویم. عکس این پدید نیز وجود دارد. یعنی با افکار مثبت میتوان انرژی مثبت، شادی و تندرستی را به سمت خود جذب کرد.

بر اساس همین قانون جذب و مکانیسم علمی جادو ، فرد مبتلا به سحر و جادو بعد از بیمار شدن و با مساعدت موکل طلسم موجود در بدنش شروع به جذب انرژی های منفی حاصل از جادویی را می کند که همان ارتعاشات را از صدها کیلومتر دورتر به سمت او ساطع می کند. (به این عمل تغذیه موکل از بسته ی جادو نیز گفته می شود) گاهی حتی انرژی های منفی حاصل از جادوهای دیگر موجود در اطراف نیز بر اساس همین قانون به سمت شخص جذب می شوند. یعنی اگر دو نفر بیمار ماورایی که دارای جن یا جادو باشند و کنار هم قرار بگیرند انرژی های منفی آنها به همدیگر منتقل و متاثر از هم می شوند. اگر یک نفر از اینها جادویی نداشته باشد یا معالجعه شده باشد این تاثیر را بیشتر حس خواهد کرد.