سحر هاتف یا صدا کردن چیست؟ در معنای لغوی کلمه هاتف آمده است که : ” ندا دهنده ای که صدای ندایش شنیده می شود ولی خودش دیده نمیشود”. در جادو یا طلسم هاتف، فرد درخواست کننده نزد ساحر یا جادوگر رفته و از او می خواهد آرامش و آسایش را از یک شخص بگیرد. ساحر با دریافت مبلغی از آن شخص یکی از اجنه ها و موکلین خود را اجیر و برای شخص مورد نظر ارسال کرده و او را مکلف میکند آرامش و آسایش را از فرد مورد نظر بگیرد. این موکل به میل خود ممکن است به صورت حیوانات وحشی و درنده در خواب و بیداری برای شخص ظاهر می شود و او را دنبال کند. همچنین فرد بیمار گاها صداهایی را میشنود که نزدیکانش یا افراد غریبه دارند صدایش میزنند ولی در اصل کسی اطرافش حضور ندارد. شک و گمان بد بردن به نزدیکان و اعضای خانواده به واسطه تلقین موکل از دیگر حالات این جادوست.

برخی از علائم و نشانه های طلسم هاتف :

۱.کابوس و خواب بد دیدن
۲.یک نفر در خواب همیشه او را صدا میزند
۳.اشخاصی در بیداری او را به اسم یا فامیل صدا میزنند، بدون اینکه متوجه منبع صدا بشود.
۴.وسواس زیاد
۵.شک و بدگمانی به دوست و آشنا
۶.سقوط از ارتفاع در خواب
۷.حیواناتی که در خواب مدام او را دنبال میکنند.

این علائم و نشانه ها با توجه به قدرت جادو یا سحر هاتف، کم و زیاد می شوند و در شدیدترین حالت حتی ممکن است شخص به مرز جنون هم کشیده بشود.

توجه:
جهت درمان و باطل کردن هر یک از انواع طلسم، میتوانید با درمانگر سایت از بخش تماس با ما ارتباط برقرار کرده یا از نسخه های رایگان در بخش پیشگیری و درمان استفاده کنید. همچنین می توانید برای دیدن پستهای بیشتر در کانال تلگرام ما عضو شوید.