دیدن مار در خواب و یا تعبیر خواب مار (و حتی هم خانواده ی آنها، بیشتر مارمولک) ، همانطور که قبلا هم گفتیم در بیشتر موارد نشان دهنده ی طلسم و جادوست. اما چگونه؟ طبق آیات قرآن و داستان حضرت موسی (ع) و جادوگران فرعون، وقتی جادوگران عصا و طنابهای خود را روی زمین می اندازند تبدیل به مار می شوند. حضرت موسی نیز همان لحظه عصایش را روی زمین می اندازد که تبدیل به مار بزرگ شده و آن مارها را میبلعد. (در واقع جادوهای جادوگران فرعون را میخورد)

تعبیر خواب مار

خوابی که در بالا یکی از مراجعین ما دیده است بسیار شبیه به واقعه ی یوم الزینه (مناسبت یا وعده گاه که جادوگران فرعون، حضرت موسی (ع) و مردم در آن روز دور هم جمع می شوند) می باشد که خوابی بسیار مهم و حامل پیامی مهم است. اما چون امکان بررسی اوضاع این خانواده از نزدیک برای ما امکان پذیر نیست می توان این خواب مار را به سه شکل زیر تعبیر کرد:

سه تعبیر برای خواب مار

۱. در زیر زمین این خانه جادویی وجود دارد که موکل آن از نوع مار است. مادر این شخص به دعانویسی مراجعه کرده و جادوی دیگری که آن نیز حامل موکل است میگیرند که چون از جادوی قدیمی قویتر بوده بر آن غلبه می کند و مادر خوشحال می شود. این اولین تعبیر خواب مار است.

۲. مادر خانواده، انسان خوب و مؤمنی ست. به درگاه خداوند دعا یا نذر و نیاز می کند تا مشکلاتش حل شوند، دعای او مستجاب شده و مشکلات ماورایی او به این شکل باطل می شوند.

۳. خانواده از قبل دچار جادوست. جادوی جدیدی برایشان درست می شود که نتیجه ی آن غلبه ی جادوی قوی تر بر جادوی ضعیفتر و گرفتن زمام امور به دست جادوی قویتر است.

پیام خواب مار :

اما پیامی که این خواب به ما می دهد و چیزی که با کمک این خواب از آن مطمئن میشویم این است که ، هر سه این تعبیر خواب مار چه درست باشند و چه غلط، منزل و خانواده باید تحت درمان معنوی قرار بگیرند تا هر نوع خطر ماورایی از آن منزل خارج شود. البته دیدن مار در خواب همیشه نشانه طلسم و جادو نیست و گاهی نشانه حسد و حسادت نیز می باشد که برای تشخیص آن باید سایر علائم و خوابهای شخص نیز بررسی شوند.

به کانال تلگرام و پیج اینستاگرام طب روحانی بپیوندید.