پیرمرد سفید پوش
من تحت درمان شما نیستم و دارم پیش شخصی دعانویس دوره درمان میگذرونم. میخواستم تعبیر خواب طلسم را به من بگویید. یکی از شبها خواب عجیبی دیدم میخواستم اگه امکانش هست در حل مشکلم بهم کمک کنید. خواب دیدم در یکی از خیابونهای شهر مشغول رانندگی بودم که یک پیرمرد سفید پوش اومد سوار ماشینم شد و بهم گفت بریم تا بهت نشون بدم جادوت رو کجا چال کردند. میخوام تورو از شر اون خلاص کنم. من ترسیده بودم ولی چون راه دیگه ای نداشتم قبول کردم و هر جا اون میگفت میپیچیدم تا به یک دیوار نیمه خراب رسیدیم. به نظر دیوار یک خانه بود ولی اثری از خود منزل نبود و انگار اون مکان توی خواب برایم اشنا بود. پیرمرد ازم خواست همانجا کنار دیوار توقف کنم. بعد از ماشین پیاده شد و بهم گفت بیا دخترم عامل تمام درد و رنج تو اینجاست. عامل عذاب و اشک ریختن تو اینجاست.

بعد خودش شروع کرد به کندن اون دیوار. من از ترس به خودم میلرزیدم. بعد از کمی دیدم اون پیرمرد داشت ی چیزی از دیوار خارج میکرد ولی متاسفانه همون لحظه حال اون پیرمرد بد شد و نتونست اون بسته رو کامل خارج کنه. بیکدفه شروع کرد به جیغ زدن و خودش رو میزد و میدوید و فرار میکرد. من دلم براش سوخت با گریه و ترس دربدر دنبال کسی بودم که بهش کمک کنه. اونجا اتفاقی داییم رو پیدا کردم و ازش خواستم به اون پیرمرد کمک کنه چون احساس عذاب وجدان داشتم که اون بخاطر من به این روز افتاده.داییم شروع کرد روی اون شخص قران خوندن و من در حالی که صدای بلند اذان گوشامو کر کرده بود با ترس ازخواب پریدم. فکر میکردم زمانه اذان صبح باشه اما وقتی به ساعت نگاه کردم دیدم تقریبا نیم ساعت از وقت نماز صبح گذشته. خواهش میکنم اگه میتونید تعبیر خواب طلسم را به من بگید چون دیگه به آخر خط رسیدم واقعا. ممنون

تعبیر این خواب :

اگر یادتان باشد قبلا گفتیم که بیماران ماورایی هنگام شروع درمان، یکسری خواب و رویاهایی میبینن که می شود از آنها بعنوان کلید حل معما استفاده کرد. خواب شما یک رؤیای صادقه از طرف خداوند است که دارد به وضوح مکان جادویتان را بهتان نشان می دهد [بدون نیاز به دروغ شنیدن از هر فالگیر و دعانویس دیگری]. همچنین این تعبیر خواب طلسم به شما می گوید جادویتان توسط موکلین خیلی قوی محافظت میشود و باطل کردنش کار ساده ای نیست. معالج شما هر کسی که باشد با کمک تنها همین خواب می تواند تا ۸۰درصد از بیماری و مشکلات شما را از بین ببرد (اگر توانایی اش را داشته باشد). پس ساده از کنار این خواب نگذرید.

جهت دیدن سایر مطالب مربوط به خواب و رویا به بخش خواب ها مراجعه کنید.