مساله ی مهم افراط و تفریط در ماوراء؛ مشکلی که امروزه زیاد با آن روبرو می شویم مساله افراط و تفریط در مواجهه با مسائل ماورایی ست که دشمن درجه اول درمان معنوی محسوب می شود. یک عده وجود دارند که به هیچ وجه مسائل ماورایی و بیماریهای مرتبط با آن را قبول ندارند و سعی دارند برای تمام مسائل متافیزیکی، توجیه فیزیکی پیدا کنند [تفریط]. در مقابل اما یکسری افراد نیز وجود دارند که آنقدر غرق ماورا شده اند که سعی میکنند برای هر اتفاقی که در زندگی آنها رخ میده، سرنخ و علل ماورایی بتراشند [افراط]. ما با هر دو گروه و هر دو تفکر به شدت مخالف هستیم و هیچ کدام را توصیه نمی کنیم.

چرا افراط و تفریط در ماورا بد است؟

۱. تفریط در ماورا، از این نظر بد هست که [چون] باعث از دست رفتن فرصت استفاده از درمان معنوی و همچنین جولان بیماریهای ماورایی در زندگی فرد [در صورت وجود] خواهد شد.

۲. افراطی بودن در زمینه مسائل ماورایی نیز در طولانی مدت باعث توهم و خود بیمار پنداری خواهد شد. به عنوان مثال، اگر من نوعی هر حرکت و رفتار غیر عادی که در اطرافم مشاهده می کنم [مانند شنیدن صدای قلنج وسایل منزل، دیدن خراش یا رنگ و تصویر روی دیوار، زنگ زدن یک دوست قدیمی، دیدن یک شخص در خواب، شنید صدای ناشناس و از این دست اتفاقات… ] را بدون در نظر گرفتن علل فیزیولوژیکی آنها، بلافاصله به متافیزیک ربط بدهم، در واقع هم زمینه را برای ایجاد بیماریهای خطرناک توهمی [فعالیت همزاد شیطانی] آماده کرده ام و هم زمان بهبود و شفا یافتن خودم از بیماری را عقب انداخته ام.

۳. موجودات ماورایی اول تلاش می کنند که فرد، به کلی مساله ماورا و بیماریهای مرتبط با آن را رد کند. اما در جاهایی که حریف آن شخص نمی شوند [چون به اندازه ی کافی علایم و نشانه های ماورایی را در زندگی اش مشاهده میکند،] سعی میکنند او را در وادی افراط انداخته، تا با ایجاد توهمات واهی و اتفاقات غیر واقعی، فرد را از آن سوی بام بیاندازند. با این کار فرد خودش آرامش و آسایش را از زندگی خودش می گیرد و نیازی به مداخله موجودات ماورایی نخواهد بود. چون توهم بیمار بودن از خود بیماری خطرناک تر است و حتی باعث ایجاد دردهای کاذب در بیمار نیز خواهد شد. [این مقوله در علم روانشناسی نیز تعریف شده است]

۴. جهت جلوگیری از افتادن در این ورطه، سعی کنیم در عین حواس جمع بودن و هوشیاری، اعتدال گرا و در زمینه ماورا میانه رو باشیم. تمام علایم و نشانه های بیماری ماورایی در پستها و مطالب ما وجود دارد و می توان با مطالعه دقیق آنها [و مساله ی مهم تکرار شدن یا نشدن آنها در زندگی] تفاوت بین بیماری و توهم بیماری را دانسته و جلوی فاجعه ی بزرگتری را بگیریم.