اینکه چه عواملی باعث می شود اجنه در منزل ما داخل بشوند و علت حضور اجنه در منزل چیست، در کل ۷ دلیل عمده وجود دارد که باعث جذب اجنه و شیاطین و سکونت آنها در خانه های ما می شود که در زیر به آنها می پردازیم:

عوامل گرایش اجنه به منازل :

۱.اولین علت حضور اجنه در منزل خانه های قدیمی، خانه های همیشه تاریک، و خانه هایی که مدت زمان زیادی مهجور و خالی از سکنه بوده اند. (حتما قبل از خرید خانه ها یا رهن و اجاره آن از این قضیه اطمینان کافی حاصل کنید که مدت زیادی خالی از سکنه نباشد. چون اجنه ها، خانه هایی که مدت زیادی خالی از سکنه باشد را برای سکونت خود انتخاب می کنند.)

۲.مامور شدن اجنه توسط جادو برای ورود به منزل: ممکن است یک نفر با شما دشمنی داشته باشد و یا به هر دلیلی بخواهد که شما از آن خانه خارج شوید، بر همین اساس نزد ساحر و جادوگر می رود و در قبال دادن مبلغی از او میخواهد کاری کند که شما آن خانه را ترک کنید. جادوگر هم موکلین خود را اجیر کرده و به خانه ی شما میفرستد تا شمارا ترسانده و از خانه خارج کنند، اگر عوامل زیر را در خانه ی خود مشاهده کردید شما دچار این مورد شده اید:

الف: کاغذی که لوله شده و داخل آن پای خروس یا استخوان مرغ باشد که اسم اعضای آن خانه هم در آن قید شده باشد.
ب: موی زن صاحب خانه که دور یک شانه پیچیده شده، و در جلوی ورودی منزل با کمی خاک پوشانده شده باشد.
ج: آب یا خاکی که با ادرار ساحر مخلوط شده و روی آن بعضی وردها و نامها خوانده شده به همراه اسم صاحب خانه و ریختن آن آب جلوی ورودی منزل.

۳.ممکن است خانه روی زمینی بنا شده باشد که آن زمین زمانی متعلق به خانواده ای از جن بوده است که به دلایلی آنجا را ترک کرده و حالا باز گشته اند و ساکن خانه ای می شوند که روی زمین آنها ساخته شده است. چون خود را صاحب اصلی آن زمین می دانند.

۴.ممکن است یکی از اعضای خانه بیمار ماورایی باشد که به مرور زمان این جن بقیه ی اجنه ها را به طرف آن خانه جذب بکند. این یکی دیگر از علت حضور اجنه در منزل می باشد.

۵.شخصی که در زمینه ی ماورا کنجکاو است و علاقه به مسائلی مانند احضار روح و ارتباط برقرار کردن با اجنه داشته باشد اجنه را به سمت خود جذب می کند.

۶.خانم های که تنها در خانه زندگی میکنند. یا خانه هایی که بیشتر ساکنین آن خانم باشند، بعنوان یکی دیگر از چند علت حضور اجنه در منزل شمرده می شود.

۷.خانه هایی که ذکر خدا و تلاوت قرآن کم و لهو و لعب و کارهای نامشروع زیاد انجام شود نیز یکی دیگر از علت حضور اجنه در منزل می باشد.

 توصیه پایانی در رابطه با اجنه منزل :

۱. اجنه و شیاطین به چند دلیل کارهای فوق را میکنند. یکی از آنها این است که با انجام این کارها می خواهند مارا بترسانند تا ما آن منزل را ترک کرده و بجای دیگر برویم. حال چرا میخواهند ما آن منزل را ترک کنیم خود دلایل عمده ای دارد، یکی از آن دلایل احساس تملک آنها به خانه ماست و خود را قبل از ما صاحب و ساکن آن خانه میدانند. دلیل دیگرش اجیر شدن آنها از طرف یک جادوگر میباشد. ممکن است شخصی بخواهد خانه ی مارا تصاحب کند و ما حاضر به فروش و ترک خانه نیستیم. این شخص با مراجعه به جادوگر از او میخواهد کاری کند تا ما آن خانه را ترک کنیم. جادوگر نیز با اجیر کردن چند موکل از آنها میخواهد کاری کنند تا ما آن منزل را ترک کرده و به جای دیگری برویم. بهتر است اینجور مواقع قبل از فروش و یا ترک منزل با یک استاد معنوی صحبت کنیم ، اگر مشکل حل نشد آنوقت منزل را ترک کنیم.

۲. تا جایی که برایمان مقدور بود از دادن امتیاز به اجنه منزل جهت رسیدن به آنچه میخواهند جلوگیری کنیم. مثلا در زمان گم شدن یا جابجایی اشیاء به همدیگر گمان بد نبریم. همیشه جو معنوی خانه ی خود را حفظ کنیم و از انجام کارهایی مانند ارتکاب معاصی در منزل، ترک نماز و قطع صدای پخش اذان و قرآن در منزل خودداری کنیم.

۳. در پست ‘پیشگیری و درمان’ نسخه ای جهت پاکسازی منزل از اجنه و شیاطین معرفی کردیم. اگر مشخص شد در منزل شما ساکن هستند ، (و امکان کمک گرفتن از یک استاد معنوی را ندارید) حتما این نسخه را طبق دستور آمده انجام دهید.

۴. با مشاهده ی هر یک از نشانه ها در منزل خود، هیچ گونه ترسی به دلمان راه ندهیم. چون آنها از ترس ما تغذیه می کنند.

۵. تا جایی که برایمان امکان دارد از تنها ماندن در خانه بپرهیزیم. اگر همسر ما قرار است چند روز خانه را ترک کند یا به محل کارش برود ما نیز یا خانه را ترک کنیم یا اینکه فردی از نزدیکان را کنار خود بیاوریم. چون تنهایی جرات دست درازی آنها را بیشتر می کند.

۶. هیچ موقع برای خروج اجنه و شیاطین از منزلمان، از افرادی مانند دعانویس و رمال استفاده نکنیم. چون حضور آنها و یا انجام نسخه هایشان در منزل ، باعث ایجاد هاله ای تیره و آلوده در منزل و در نتیجه تقویت اجنه بر علیه ما خواهد شد.

عضویت کانال تلگرام در طب روحانی